~ Aura Quartz, Sea Sediment Jasper and Ammonite Shell Bracelet ~

~ Aura Quartz, Sea Sediment Jasper and Ammonite Shell Bracelet ~


Adorn with silver accents