~White Būffalo Turquoise Ring~ {Size 8}

~White Būffalo Turquoise Ring~ {Size 8}